Archiwa kategorii: Zamówienia

Przetarg nieograniczony – Kampus Edukacyjny Wrocław

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wrocław” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja dla Wykonawców z dnia 13.11.2017 r.

Informacja dla Wykonawców z dnia 16.10.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:
Odpowiedź na pytania nr 1-4 z dnia 11.09.2017 r.
Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 12.09.2017 r.
Odpowiedź na pytania nr 6-9 z dnia 25.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 25.09.2017 r. (termin składania ofert)
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 16.10.2017 r. (termin składania ofert)
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 13.11.2017 r. (termin składania ofert)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ zmieniony dnia 13.11.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 13.11.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 16.10.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 16.10.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 25.09.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 25.09.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ (DOCX)
SIWZ (PDF)
01_OPZ (DOCX)
01_OPZ (PDF)
02_PFU (ZIP)
03_JEDZ
04_Wykaz robót
05_Wykaz usług
06_Wykaz osób
07_Grupa kapitałowa
08_Oferta
09_Umowa
10_Zarządzenie Prezydenta Wrocławia
11_Wniosek o dofinansowanie

Czas wytworzenia: 23-08-2017
Czas udostępnienia: 10:09 23-08-2017

Przetarg nieograniczony – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Czas wytworzenia: 25-07-2017
Czas udostępnienia: 9:19 25-07-2017

ZAPYTANIE CENOWE – materiały edukacyjne

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na Opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty): infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl lub blazej.janik@aglomeracja.wroclaw.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., przesyłając formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego)

zapytanie_final – zapytanie ofertowe w wersji DOCX

zapytanie_final – zapytanie ofertowe w wersji PDF

Czas wytworzenia: 24-04-2017
Czas udostępnienia: 13:39 24-04-2017