Przetarg nieograniczony – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Czas wytworzenia: 25-07-2017
Czas udostępnienia: 9:19 25-07-2017