Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”
I miejsce w konkursie, którego celem był wybór najlepszego rozwiązania architektoniczno – urbanistycznego tj. projektu koncepcyjnego dla „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych” prowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zdobyło biuro projektowe CREOPROJECT Bartosz Żmuda z Wrocławia.
Struktura Centr Pobytowych miała opierać się na trzech rodzajach obiektów zróżnicowanych pod względem wielkości. Obiektem bazowym pełniącym również funkcję administracyjną będzie obiekt zlokalizowany w obrębie Gminy Miejskiej Wrocław. Pozostałe obiekty o mniejszej wielkości zlokalizowane będą satelitarnie wokół obiektu bazowego na terenie wybranych Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wrocławskiej.
Praca wyróżniała się innowacyjnym podejściem do architektury budynków pasywnych. Forma każdego z nich ukształtowana jest w formie okręgu lub zbliżonej do okręgu – elipsy. Okrąg jako bryła posiadające doskonałe relacje pomiędzy obwodem a powierzchnia dostosowana jest do każdej lokalizacji. Sprawia to, że obiekt staje się uniwersalny a dzięki dynamicznej bryle i będzie dobrze rozpoznawalny. Forma obiektu umożliwi łatwą identyfikację z Aglomeracją Wrocławską poprzez zaoferowanie niestandardowej architektury oraz jednolitego kodu wizualnego dla wszystkich obiektów.

WIZ (1)

WIZ (10)

WIZ (7)

Czas wytworzenia: 21-08-2014
Czas udostępnienia: 13:54 21-08-2014