Koncepcja rozbudowy drogowych systemów komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej

Szanowni Państwo – członkowie Stowarzyszenia uprzejmie przypominamy , że 15 grudnia br. upływa termin składania propozycji  koncepcji rozbudowy drogowych systemów komunikacyjnych pomiędzy gminami Aglomeracji Wrocławskiej.

Wskazana propozycja koncepcji rozbudowy systemów komunikacyjnych w Aglomeracji Wrocławskiej powinna zawierać:
1. Krótkie wskazanie opisu przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem lokalizacji.
2. Szacunkową wartość przedmiotu zamówienia.
3. Mapę z obrysem terenu, którego ma dotyczyć koncepcja (ewentualnie z proponowanym wytyczeniem przebiegu dróg).
4. Informację jakich gmin dotyczy opracowanie koncepcji i jaki będzie jej obszar oddziaływania zarówno w zakresie terytorialnym jak i ludnościowym.
5. Uzasadnienie realizacji koncepcji podparte np.: zbadanym natężeniem ruchu, innymi badaniami, dokumentacją.
6. Informację o obiektach istniejących na danym terenie.
7. Wskazanie formy własności (tj. teren gminy, własność prywatna itp.).
8. Inne informacje, które będą miały wpływ na realizację ww. koncepcji.

Powyższe informacje proszę przesłać  na adres:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Rynek – Ratusz 7-9, 50-101 Wrocław oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl

Czas wytworzenia: 20-11-2015
Czas udostępnienia: 13:25 20-11-2015