Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000476062

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 listopad 2017 08:11 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 10:44 BIP