Forma prawna

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000476062

Czas wytworzenia: 20-08-2014
Czas udostępnienia: 10:39 20-08-2014