Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO*) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 7-9;
 2. osobą kontaktową w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu jest Pan Błażej Janik, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wynikających z powyższych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa;
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustaw nakładających na Stowarzyszenie stosowne obowiązki);
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia; niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do nas korespondencji; zapewnienia prawidłowej komunikacji z nami;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane RODO)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 sierpień 2018 14:33 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 14:58 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:07 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:10 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:12 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:15 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:16 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:18 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 sierpień 2018 15:18 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. środa, 29 sierpień 2018 08:20 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. środa, 29 sierpień 2018 08:33 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 12:06 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 12:07 Bartosz Czernek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2019 12:37 BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2019 12:39 BIP