Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000476062

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 listopad 2017 09:11 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 11:44 BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 12:11 Bartosz Czernek