Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała-nr 1-2021 w sprawie realizacji projektu budowa kampusu w Żmigródzie pdf 726.35 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 2-2021 w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 r. pdf 220.63 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 3-2021w sprawie zmian w WPF na 2021 r. pdf 40.58 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 4-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok. pdf 36.85 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 5-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok. pdf 28.37 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 6-2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok. pdf 29.50 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 7-2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok. pdf 29.49 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 8-2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Skarbnika - Członka Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok. pdf 29.58 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 9-2021 w sprawie przyznania nagród członkom Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska. pdf 41.24 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 11-2021 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2021 rok. pdf 253.14 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 12-2021 w sprawie zmian w dokumencie pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska” „Wieloletnia Prognoza Finansowa Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska” 147.96 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 14-2021 w sprawie wyboru uzupełniającego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. pdf 29.98 KB Magdalena Losiak Piotrowska
Uchwała nr 10-2021 w sprawie ostatecznej rezygnacji z realizacji projektu pn. Budowa modelowych Centrów Pobytowych w AW dla ka 0 bytes Magdalena Losiak Piotrowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10 luty 2021 13:29 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:30 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:31 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:32 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:32 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:33 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 13:34 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 14:49 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 luty 2021 14:50 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 luty 2021 14:52 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 luty 2021 14:52 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 14:42 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 15:02 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 15:06 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 12:22 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 12:29 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 12:34 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 13:08 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 13:11 Magdalena Losiak Piotrowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 13:14 Magdalena Losiak Piotrowska