Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, druk dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Życie w drzewie – o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”

UWAGA: zmianie ulega oczekiwany termin realizacji zamówienia dla części objętej zakresem gwarantowanym na dzień 28 czerwca 2019 r. Konsekwencją zmiany jest modyfikacja zapisów §2 ust. 2 pkt 1 umowy (Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 28 czerwca 2019 r. dla części zamówienia objętej zakresem gwarantowanym) oraz §2 ust. 2 (Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu graficznego materiałów edukacyjnych, o którym mowa w §1 i w tym celu zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzaniem przesłać Zamawiającemu opracowane projekty przedmiotu umowy na adres poczty elektronicznej infrastruktura@aglomeracja. wroclaw.pl. Zamawiający zaakceptuje opracowane projekty w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub też zgłosi w tym terminie Wykonawcy swoje umotywowane zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przesłać Zamawiającemu zmodyfikowane projekty w dodatkowym terminie 5 dni roboczych. Ewentualna konieczność modyfikacji projektu graficznego, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie wpływa na termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy określonego w ust. 2).

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonej koncepcji zajęć i zapytaniu ofertowym.

Wstępny projekt broszury jest możliwy do pobrania: TUTAJ

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 10:00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - PDF pdf 794.58 KB Błażej Janik
Zapytanie ofertowe - DOCX docx 48.00 KB Błażej Janik
Koncepcja warsztatów edukacyjnych pdf 534.84 KB Błażej Janik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 maj 2019 14:32 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 14:33 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 14:39 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 11:40 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 13:31 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. środa, 08 kwiecień 2020 10:55 Błażej Janik