Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie cenowe na dostawę rękawic ochronnych jednorazowych. Dostarczane rękawice powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

 1. materiał wykonania nitryl lub lateks,
 2. zamawiający nie określa parametrów dotyczących koloru oraz tego, czy rękawice mają być pudrowane,
 3. współczynnik AQL dla rękawic powinien wynosić maksymalnie 1.5 (dopuszcza się równoważny parametr określający szczelność rękawic, który dostawca powinien określić w składanej ofercie; maksymalny AQL = 1.5 oznacza, że na 1000 ml wody wykryto w materiale dziury mniejsze niż 25-50 µm),
 4. rozmiar rękawic powinien wynosić dla całej dostarczanej partii: 10% XL, 60% L, 25% M, 5 % S,
 5. w wypadku rękawic w rozmiarze L i M zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, zgodnie z opisanymi w pkt 4 proporcjami, przy czym pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment,
 6. dopuszcza się niewielkie odstępstwa od proporcji określonych w pkt 4, wynikające tylko i wyłącznie z ilości rękawic w opakowaniach zbiorczych,
 7. dostawa rękawic odbędzie się na adresy wskazane przez zamawiającego, tj. na adresy urzędów 20 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska,
 8. przesyłki należy dodatkowo oznaczyć logo Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w rozmiarze dłuższego boku min. 10 cm, które zamawiający przekaże dostawcy w formie elektronicznej (PDF lub PNG)

Zamawiający wymaga, aby dostawcy złożyli oferty w następujących wariantach:

 1. 30 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
 2. 40 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
  a dla ofert częściowych odpowiednio: 18 000/ 24 000 sztuk dla rozmiaru L i 7 500 / 10 000 sztuk dla rozmiaru M.

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 14 KWIETNIA na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ofercie należy wskazać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, tj. obejmującą zarówno zakup towaru, jego dostarczenie oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez dostawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium 100% cena w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment.

Zamawiający informuję, że na realizację zamówienia przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 PLN brutto.

Termin dostawy wynosi 7 dni od dnia przekazania dostawcy adresów dostawy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Termin płatności wynosi 7 dni od dnia zakończenia dostawy, tj. dnia, w którym doręczona zostanie ostania przesyłka i przesłane oświadczenie, iż towar spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3 (oświadczenie wykonawca powinien przesłać w formie skanu na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 kwiecień 2020 10:58 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 kwiecień 2020 10:53 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 kwiecień 2020 14:43 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 kwiecień 2020 14:46 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 czerwiec 2020 12:47 Błażej Janik