Wynik zapytania ofertowego:
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o, obejmująca realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto 29 520,00 zł i w terminie 20 dni.

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, wykonanie i druk oraz dostawa 50 000 szt. kart aglomeracyjnych

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej podany w załączonym zapytaniu ofertowym w terminie do dnia 21 stycznia 2024 r.
tj. należy przesłać skan podpisanego formularza oferty lub formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - PDF pdf 930.81 KB Błażej Janik
Zapytanie ofertowe - DOCX docx 897.95 KB Błażej Janik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 styczeń 2024 13:07 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 16 styczeń 2024 12:54 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 16 styczeń 2024 12:56 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 styczeń 2024 13:42 Błażej Janik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 styczeń 2024 13:43 Błażej Janik