Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogloszenie_o_zamowieniu pdf 336.31 KB BIP
SIWZ pdf 833.58 KB BIP
Z docx 18.40 KB BIP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 listopad 2017 12:49 BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 12:52 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 12:54 BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 12:56 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 13:52 BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 13:52 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 13:56 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 13:56 BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:10 Bartosz Czernek