Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole” w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 14:04 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 14:05 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 14:05 BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2017 18:52 BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:12 Bartosz Czernek