Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 14:08 BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2017 14:10 BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2017 18:52 BIP