Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 14:20 BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2017 18:44 BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2017 18:50 BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:08 Bartosz Czernek